Nr
93/2021
Dotyczy
wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-03-01
Data wejścia w życie
2021-03-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)