Nr
136/2021
Dotyczy
w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-03-22
Data wejścia w życie
2021-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 23 marca 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Aktualizacja: 23 marca 2021 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or)