Nr
257/2021
Dotyczy
wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-05-06
Data wejścia w życie
2021-05-08
Przygotował
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 10 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 10 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)