Nr
379/2021
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-06-23
Data wejścia w życie
2021-06-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)