Nr
96/2021
Dotyczy
powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Data podpisania
2021-03-01
Data wejścia w życie
2021-03-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 131/2021 z dnia 18 marca 2021
    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Publikacja: 3 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)