Nr
131/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Data podpisania
2021-03-18
Data wejścia w życie
2021-03-18
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 96/2021 z dnia 1 marca 2021
    powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Publikacja: 23 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)