Nr
119/2021
Dotyczy
powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-03-12
Data wejścia w życie
2021-03-12
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 132/2021 z dnia 18 marca 2021
    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 119/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Publikacja: 15 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)