Nr
132/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 119/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-03-18
Data wejścia w życie
2021-03-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 119/2021 z dnia 12 marca 2021
    powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Publikacja: 23 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)