Nr
128/2021
Dotyczy
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa
Data podpisania
2021-03-16
Data wejścia w życie
2021-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Metryka Załącznik do zarządzenia [rtf - 46 KB]
zarządzenie [rtf - 77 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 19 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)
Aktualizacja: 19 marca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)