Nr
152/2021
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 128/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r.
Data podpisania
2021-03-23
Data wejścia w życie
2021-03-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 128/2021 z dnia 16 marca 2021
    w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa
Publikacja: 31 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)