Nr
190/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-04-09
Data wejścia w życie
2021-04-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 9 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)