Nr
158/2021
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-03-25
Data wejścia w życie
2021-03-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 25 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)