Nr
158/2021
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-03-25
Data wejścia w życie
2021-03-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 190/2021 z dnia 9 kwietnia 2021
    zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Publikacja: 25 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)