Nr
219/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-04-22
Data wejścia w życie
2021-04-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik do zarządzenia [docx - 17 KB]
zarządzenie [rtf - 62 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 kwietnia 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)