Nr
213/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku
Data podpisania
2021-04-19
Data wejścia w życie
2021-04-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 20 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)