Nr
494/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 213/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Data podpisania
2021-08-04
Data wejścia w życie
2021-08-04
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 213/2021 z dnia 19 kwietnia 2021
    powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku
Publikacja: 5 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)