Nr
260/2021
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 336/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2014 r.
Data podpisania
2021-05-10
Data wejścia w życie
2021-05-10
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 336/2014 z dnia 10 lipca 2014
    organizacji narad koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Rybnika
Publikacja: 13 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)