Nr
347/2021
Dotyczy
powołania komisji do wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Data podpisania
2021-06-10
Data wejścia w życie
2021-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 10 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)