Nr
297/2021
Dotyczy
zmiany zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik, wprowadzonych zarządzeniem nr 516/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 16 października 2020 r.
Data podpisania
2021-05-21
Data wejścia w życie
2021-05-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 16 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)