Nr
516/2020
Dotyczy
zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2020-10-16
Data wejścia w życie
2020-10-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 297/2021 z dnia 21 maja 2021
    zmiany zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik, wprowadzonych zarządzeniem nr 516/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 16 października 2020 r.
Publikacja: 16 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)