Nr
783/2016
Dotyczy
zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2016-12-28
Data wejścia w życie
2016-12-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 468/2018 z dnia 27 czerwca 2018
    zmiany Zarządzenia 783/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez Miasto Rybnik
Publikacja: 28 grudnia 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)