Nr
361/2021
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 105/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2020 r.
Data podpisania
2021-06-16
Data wejścia w życie
2021-06-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 52 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)