Nr
105/2020
Dotyczy
wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji przyjmowania wpłat w opłatomacie
Data podpisania
2020-02-27
Data wejścia w życie
2020-02-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 3 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)