Nr
378/2021
Dotyczy
zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 11 września 2018 r.
Data podpisania
2021-06-23
Data wejścia w życie
2021-06-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)