Nr
454/2021
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-07-23
Data wejścia w życie
2021-07-23
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 94 KB]
Publikacja: 26 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)