Nr
454/2021
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
Data podpisania
2021-07-23
Data wejścia w życie
2021-07-23
Przygotował
KZ
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 94 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 71/2022 z dnia 15 lutego 2022
    zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
  • 470/2022 z dnia 29 czerwca 2022
    zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
Publikacja: 26 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)