Nr
71/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik
Data podpisania
2022-02-15
Data wejścia w życie
2022-02-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 lutego 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)