Nr
455/2021
Dotyczy
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy
Data podpisania
2021-07-26
Data wejścia w życie
2021-07-26
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 3 MB]
Publikacja: 28 lipca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)