Nr
503/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynkuwraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową
Data podpisania
2021-08-11
Data wejścia w życie
2021-08-11
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 57 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 12 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)