Nr
580/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.
Data podpisania
2021-09-14
Data wejścia w życie
2021-09-14
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021
    powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynkuwraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową
Publikacja: 15 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)