Nr
532/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2021-08-26
Data wejścia w życie
2021-08-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 15 KB]
zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 31 sierpnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)