Nr
687/2021
Dotyczy
powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024
Data podpisania
2021-11-08
Data wejścia w życie
2021-11-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 79 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 742/2021 z dnia 1 grudnia 2021
    zmiany zarządzenia nr 687/2021 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024
Publikacja: 15 listopada 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)