Nr
742/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 687/2021 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024
Data podpisania
2021-12-01
Data wejścia w życie
2021-12-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)