Nr
818/2021
Dotyczy
udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2021-12-30
Data wejścia w życie
2022-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 427/2022 z dnia 20 czerwca 2022
    zmiany zarządzenia nr 818/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Publikacja: 4 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)