Nr
427/2022
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 818/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2022-06-20
Data wejścia w życie
2022-06-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 818/2021 z dnia 30 grudnia 2021
    udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Publikacja: 23 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)