Nr
681/2023
Dotyczy
wyznaczenia Pani Beaty Wawocznej – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku
Data podpisania
2023-08-30
Data wejścia w życie
2023-08-30
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 718/2023 z dnia 13 września 2023
    zmiany zarządzenia nr 681/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Pani Beaty Wawoczny – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku
Publikacja: 6 września 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)