Nr
718/2023
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 681/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Pani Beaty Wawoczny – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku
Data podpisania
2023-09-13
Data wejścia w życie
2023-09-13
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 681/2023 z dnia 30 sierpnia 2023
    wyznaczenia Pani Beaty Wawocznej – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku
Publikacja: 14 września 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)