Nr
859/2023
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 76 KB]
Publikacja: 16 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)