Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Termin składania uwag
2011-11-21 - 2011-11-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
547/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczno-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował