Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
Termin składania uwag
2016-10-07 - 2016-10-14
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 7 MB]
Uzasadnienie [pdf - 26 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 38 KB]
Metryka Program współpracy [doc - 170 KB]
Metryka wyniki konsultacji [doc - 71 KB]
wyniki konsultacji [pdf - 233 KB]