Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Termin składania uwag
2019-02-22 - 2019-02-27
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 22 lutego 2019
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 202 KB]
Zarządzenie [pdf - 186 KB]