Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rok
Termin składania uwag
2023-10-13 - 2023-10-20
Zarządzenie Prezydenta Miasta
783/2023 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz podatku od środków transportowych na 2024 rok
Opublikował