Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Termin składania uwag
2023-10-26 - 2023-11-02
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 26 października 2023