Nazwa
Rozgraniczenie nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-25

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki) w wydaniu postanowienia na rozgraniczenie nieruchomości:

1. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
2. mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z zaznaczonym fragmentem granicy podlegającym rozgraniczeniu. 

Opłaty:

Koszty rozgraniczenia ponoszą właściciele nieruchomości rozgraniczanych.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:

32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami).

Tryb odwołania:

Na postanowienia o rozgraniczeniu nieruchomości nie przysługuje zażalenie.

Uwagi:

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia powinien zawierać wskazanie wykonawcy pracy geodezyjnej.