Numer
859/LII/2018
Data
8 listopada 2018
Dotyczy
Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika"
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7217
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
1 grudnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)