Numer
187/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej"
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)