Numer
632/XLI/2013
Data
18 grudnia 2013
Dotyczy
Zbycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 grudnia 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2013/108357 (z dnia 23 grudnia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)