Numer
680/XLIV/2014
Data
26 marca 2014
Dotyczy
Zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 marca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014/022780 (z dnia 27 marca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)