Rady Dzielnic kadencja 2019-2023

W marcu i kwietniu br. kończą się 4 letnie kadencje 27 Rad Dzielnic (kadencja Rady trwa 4 lata i liczy się od dnia wyborów).

 Zasady i tryb przeprowadzania wyborów
  • Wyborów do Rady dokonuje się na zebraniu wyborczym mieszkańców Dzielnicy, a zarządza je Rada Miasta, określając równocześnie termin i miejsce zabrania.
  • Zebraniu wyborczemu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Miasta albo radny wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta. Wybory są tajne i bezpośrednie.
  • Mieszkańcy obecni na zebraniu wpisują się na listę obecności podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
  • Prawo wybierania Rady (czynne prawo wyborcze) przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium Dzielnicy.
  • W skład Rady może być wybrany (bierne prawo wyborcze) każdy, komu przysługuje czynne prawo wyborcze.
  • Prawo zgłaszania kandydatów do Rady posiada każdy komu przysługuje czynne prawo wyborcze, obecny na zebraniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na wybór i może dokonać prezentacji swojej osoby. W przypadku nieobecności na zebraniu kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na piśmie.
  • Mandaty członków rady uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Dla prawomocności wyborów konieczna jest obecność na zebraniu wyborców posiadających czynne prawo wyborcze w ilości co najmniej 2-krotnej liczby osób wybieranych do Rady tj. min. 30 osób, dz. Maroko-Nowiny min. 42 osoby.
  • W przypadku braku quorum potrzebnego dla prawomocności wyborczego zebrania mieszkańców Przewodniczący Rady Miasta określa termin następnego zebrania wyborczego. Ponowne zebranie wyborcze musi być również wyznaczone przez Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku zgłoszenia liczby kandydatów równej lub mniejszej niż wymagany skład Rady.

Metryka Harmonogram wyborów.pdf [pdf - 126 KB]

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Dzielnica Budynek Adres Data
Wielopole Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Gliwicka 105 29 kwietnia 2019 r. Pokaż
Niewiadom Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Ignacego Mościckiego 15 26 kwietnia 2019 r. Pokaż
Rybnik-Północ Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 5 dr Mariana Różańskiego 14A 26 kwietnia 2019 r. Pokaż
Zebrzydowice Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 Maksymiliana Buhla 3 25 kwietnia 2019 r. Pokaż
Rybnicka Kuźnia Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Prałata Konrada Szwedy Rybacka 55 25 kwietnia 2019 r. Pokaż
Kamień Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka Alojzego Szewczyka 6 24 kwietnia 2019 r. Pokaż
Smolna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej Władysława Stanisława Reymonta 69 24 kwietnia 2019 r. Pokaż
Stodoły Ochotnicza Straż Pożarna w Stodołach Zwonowicka 5 18 kwietnia 2019 r. Pokaż
Orzepowice Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Borki 37D 17 kwietnia 2019 r. Pokaż
Popielów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 Leopolda Staffa 42A 16 kwietnia 2019 r. Pokaż
Radziejów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 Kręta 20 16 kwietnia 2019 r. Pokaż
Ochojec Ochotnicza Straż Pożarna w Ochojcu Rybnicka 23 15 kwietnia 2019 r. Pokaż
Śródmieście Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa ks. Józefa Szafranka 7 12 kwietnia 2019 r. Pokaż
Grabownia Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowni Wiktora Poloczka 76C 10 kwietnia 2019 r. Pokaż
Zamysłów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Wodzisławska 123 10 kwietnia 2019 r. Pokaż
Paruszowiec-Piaski Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki Wolna 17 9 kwietnia 2019 r. Pokaż
Ligota - Ligocka Kuźnia Harcówka Zakątek 19 9 kwietnia 2019 r. Pokaż
Chwałowice Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 1 Maja 91b 4 kwietnia 2019 r. Pokaż
Chwałęcice Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 Gzelska 7 3 kwietnia 2019 r. Pokaż
Niedobczyce Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach Barbary 23 3 kwietnia 2019 r. Pokaż
Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr 3 Orzepowicka 15a 29 marca 2019 r. Pokaż
Golejów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Komisji Edukacji Narodowej 29 27 marca 2019 r. Pokaż
Kłokocin Ochotnicza Straż Pożarna w Kłokocinie Włościańska 70 27 marca 2019 r. Pokaż
Meksyk Zespół Szkół Budowlanych Świerklańska 42 26 marca 2019 r. Pokaż
Gotartowice Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików Ziołowa 3 25 marca 2019 r. Pokaż
Boguszowice Stare Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Stanisława Małachowskiego 44 19 marca 2019 r. Pokaż
Boguszowice Osiedle Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach pl. Pokoju 1 18 marca 2019 r. Pokaż
 
 
Odsłon strony: 68364 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-04-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja treści Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-26 Aktualizacja treści Pokaż
2019-02-26 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-26 Aktualizacja treści Pokaż
2019-02-26 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-07 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-07 Aktualizacja treści Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-02-06 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.