Termin
2016-04-19 godz. 17:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    • a)oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
    • b)oddania nieruchomości w użytkowanie,
    • c)wydzierżawienia nieruchomości,
    • d)udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy (kościół drewniany pw. św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej w Rybniku-Wielopolu).
  • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował