Termin
2016-06-16 godz. 16:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24),
  • b)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25),
  • c)zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • d)nabycia nieruchomości,
  • e)zbycia nieruchomości,
  • f)zamiany nieruchomości,
  • g)obciążenia nieruchomości służebnością gruntową,
  • h)wydzierżawienia nieruchomości.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował