Termin
2015-04-23 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

 • 1.
  Analiza wykonania budżetu miasta Rybnika w 2014 roku.
 • 2.
  Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
 • 3.
  Informacja o ratingu miasta Rybnika.
 • 4.
  Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za rok 2014.
 • 5.
  Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • 6.
  Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014 roku. (szczegółowe wydatki majątkowe na inwestycje miejskie i zakupy inwestycyjne).
 • 7.
  Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
 • 8.
  Informacja o opiniach Komisji branżowych Rady Miasta.
 • 9.
  Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował