Termin
2015-04-23 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Rewizyjna

Porządek spotkania:

  • 1.Analiza wykonania budżetu miasta Rybnika w 2014 roku.
  • 2.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.
  • 3.Informacja o ratingu miasta Rybnika.
  • 4.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za rok 2014.
  • 5.Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  • 6.Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014 roku. (szczegółowe wydatki majątkowe na inwestycje miejskie i zakupy inwestycyjne).
  • 7.Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
  • 8.Informacja o opiniach Komisji branżowych Rady Miasta.
  • 9.Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół